Wat behandelen wij?

Eigenlijk kan een kPNI-therapie voor iedereen die handvatten wilt voor de verbetering van zijn gezondheid uitkomst bieden. Jong en oud. Het kan zowel bij een acute situatie, maar het wordt vooral ingezet bij chronische klachten of ziekten.

kPNI is een brede integratie benadering van gezondheid en
gezondheidsvraagstukken. Vanuit die benadering herleidt een kPNI professional hoe het in jouw lichaam functioneert. Of misschien wel wat er niet (zo) goed functioneert. Een voorbeeld: Stress heeft een grote invloed op ons lichaam, dat snappen we vaak wel. Maar wat is de rol op onze energiestofwisseling? Heeft een veranderde darmflora
invloed op onze stemming? Dit zijn een aantal voorbeelden van vraagstellingen binnen de kPNI. Vanuit deze integratie benadering werkt de kPNI. Het is namelijk gebaseerd op dat in ons lichaam alles onophoudelijk communiceert met elkaar. Onze hersenen beïnvloeden bijvoorbeeld op verschillende manieren ons immuunsysteem en die op haar beurt onze hersenen.

 

Je bent zelf actief
bezig bent met
het herstel van
je vitaliteit en
levensplezier door
gerichte en heldere
keuzes te maken. Als
gezondheidscoach
help ik je graag
hiermee!

Wat is klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI)?

 Klinische PNI of klinische Psycho Neuro Immunologie is de medische tak van integratieve, totale therapie en/of geneeskunde ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Het gaat terug naar de ontwikkeling en oorsprong van de mens en naar de oorsprong en het verklaringsmechanisme van het ontstaan van ziekte bij de mens. In deze oorsprong liggen namelijk ook de oplossingen en het medicijn voor de ziekte. Als we het pad van ziek worden begrijpen en kunnen omkeren is het mogelijk nieuwe, betere gezondheid en een mooier
toekomstig levensverhaal te maken.

De studie kPNI maakt gebruik van wetenschappelijke informatie uit de antropologie, sociologie, psychologie, alle deelgebieden van de geneeskunde, de voeding en de biologie. 

 

We weten inmiddels dat, als we onze levensstijl als mens sterk verwijderen van ons aangeboren genetische programma de kans veel groter is om chronisch ziek te worden. Vooral de laatste duizenden/ honderden jaren is onze directe
omgeving zeer sterk veranderd. We hebben; zittende beroepen met een variatie aan stressoren (deadlines, etc), een veelheid aan gifstoffen, 85% ultra bewerkte voedingsmiddelen, matige relaties door vroege levensstressoren en trauma’s, een individualiserende maatschappij, lucht en licht vervuiling, verslavende middelen, niet kloppende overtuigingen, etc.! Er is een onbalans tussen onze genetica en epigenetica (omgeving). Begrijpelijkerwijs liggen in deze opsomming zowel oorzaken van problemen en ziektes, alsook de oplossingen voor deze problemen.

de studie kPNI

De studie kPNI leert ook te begrijpen hoe organen, weefsels, zenuwen, signaalstoffen binnen het lichaam en hoofd met elkaar in verband staan en hoe ze elkaar beïnvloeden. We leren ook wat tekorten van stoffen doen (B12, vit D, etc). We leren wat stress doet op ons hele lichaam.

Een darm, nier, lever of brein wordt niet zomaar ziek. Hormonen gaan niet zo maar van de rol. Binnen de kPNI leren we dit alles te verbinden zodat we jou weer in staat stellen om van een optimale gezondheid te genieten.

De echte kPNI-therapeut gaat ook veel verder dan het behandelen van symptomen van de huid, van het spijsverteringsstelsel, hormoonverstoringen en andere problemen. Het gaat over begrip van de menselijke geschiedenis en zijn omgeving. En over ieders persoonlijke geschiedenis in zijn, wel of niet ziekmakende omgeving. Het gaat om de touwtjes doorknippen en lijntjes verbreken die ons ziek maken en met vallen en opstaan nieuwe gezonde input geven aan gezond ouder/jonger worden in een nieuw te creëren toekomstig levensverhaal.

kPNI past bijvoorbeeld uitstekend naast de ‘reguliere’ geneeskunde om te voorkomen dat pathologiën chronisch worden, zoals bij het aanhoudend gebruik van pijnstillers, slaapmedicatie en ontstekingsremmers.